EFOP-1.5.3-16-2017-00104

esza

  • Megvalósult programok

Falunap

Egészségnap

Egészség és sportnap Gulácson

 

Humán szolgáltatások fejlesztése Tarpa és térségében című projekt bemutatása

EFOP-1.5.3-16-2017-00104

A projekt 5 település összefogásával konzorciumban valósul meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül.


Kedvezményezettek:
Konzorciumvezető: Tarpa Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban kedvezményezett)
Székhely: 4931 Tarpa, Kossuth u. 23.

Konzorciumi tag: Márokpapi Község Önkormányzata
Székhely: 4932 Márokpapi, Kossuth u. 25.

Konzorciumi tag: Gulács Község Önkormányzata
Székhely: 4842 Gulács, Rákóczi u. 12.

Konzorciumi tag: Beregsurány Község Önkormányzata
Székhely: 4933 Beregsurány, Rákóczi út 1.

Konzorciumi tag: Beregdaróc Község Önkormányzata
Székhely: 4934 Beregdaróc, Szabadság út 86/B.

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Tarpán és térségében
Projektazonosító szám: EFOP-1.5.3-16-2017-00104
Szerződött támogatás összege: 250.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Tervezett befejezési dátum: 2020. augusztus 30.

Projekt tartalmának bemutatása:

Megoldandó problémák:
Az egészségtelen életmód, a rossz egészségi és mentális állapot, a szenvedélybetegségek sok lakost
érintő problémaként jelentkeznek, és egyben munkaerőpiaci és szociális helyzetet hátrányosan
befolyásoló tényezők is.
A lakosság hátrányos helyzetének kialakulásában, a kirekesztettségben szerepet játszanak a régió
egyes térségeire jellemző rossz lakáskörülmények és a közmű ellátások hiányossága, az alacsony
iskolázottsági és foglalkoztatottsági szint, az ebből adódó jövedelmi helyzet, valamint a
kistelepülések, tanyás területek közlekedési problémái, azaz a különböző közszolgáltatások,
munkahelyek nehéz elérhetősége.
A szegénység, ill. az elszegényesedés a fejletlen infrastruktúrájú, elöregedett térségek lakosait; a
rossz egészségi, mentális és pszichés állapotú embereket; a nagycsaládokat és a gyermeküket
egyedül nevelő szülőket érinti leginkább.
Bár a térség rendelkezik kiépült egészségügyi, valamint szociális és gyermekvédelmi
ellátórendszerrel, a törvények betartásával nyújtott jelenlegi szolgáltatások elérhetősége főleg a
kistelepüléseken élők számára nem megoldott. A kedvezőtlen demográfiai mutatókon való
változtatás elemi érdeke a településeknek.

A településvezetők, a konzorciumba résztvevő szervezetek és intézmények vezetői a szakpolitikai
mutatók mentén, a térségi és helyi igények feltárását követően fontosnak tartják a társadalmi

felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, a minőségi humán
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programokban
feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi
hatókörű fejlesztési programok megvalósítását.
Ezen települési prioritások kiemelt témája a humán közszolgáltatások terén jelentkező
szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű
csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek
társadalom-szervező szerepének megerősítése, valamint a vidék megtartó képességének erősítése és
az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Ezen túl fontos célkitűzése a települések vezetőinek
a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

Célok:
A projekt célja a társadalmi felzárkózás elősegítése, a területi különbségek csökkentése, a humán
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a konzorcium tagjait képező önkormányzatok humán
kapacitásának fejlesztése, melyek a következő részcélokra bonthatóak:
 a konzorcium településein élő hátrányos helyzetű aktív korú lakosság részére
korszerű képzési programok megvalósítása, munkaerőpiaci beilleszkedésük elősegítése,
 a projekt hatóterületén humán szolgáltatást nyújtó intézmények szakember
ellátottságának fejlesztése, szakemberhiány enyhítése,
 a fiatal korú lakosság helyben maradását, fiatalok közösségépítését, generációs
együttélést segítő programok megvalósítása,
 a konzorciumban lévő önkormányzatok területén élő lakosság részére helyi
közösségek erősítését szolgáló közösségi-, egészségfejlesztő rendezvények szervezése,
közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése.

Fejlesztések célcsoportja, érintettek:
A konstrukció kiemelt célcsoportja (közvetlen célcsoport) a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság,
a fiatal korú lakosság, idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, potenciális alkalmazottak. A
társadalmi együttélés, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportnak tekintendő a konzorcium
településeinek teljes lakossága. Ezen kívül egy tágabb, közvetett célcsoport is megfogalmazható.

Közvetlen célcsoport:
 Hátrányos helyzetű aktív korú lakosság
 Humán közszolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai
 Fiatalkorú lakosság
 Potenciális alkalmazottak
 A projekt hatóterületén élő teljes lakosság
Közvetett célcsoport
 A településeken működő civil szervezetek
 Helyi és térségi sajtó, médiumok
 Térségi önkormányzatok

Tevékenységek bemutatása:
 Infrastrukturális beruházás (különböző felújítási munkálatok az egyes településeken)
 Projekt megvalósítását segítő kis értékű eszközök és szoftverek
 Képzési programok
 Közösségi rendezvények szervezése
 Egészségfejlesztő programok, egészségügyi szűrések megvalósítása
 Helyi közösségben szerepvállalásra felkészítő programok, önkéntesek toborzása, önkéntesek
által megvalósított események
 Család- és gyermekjóléti szolgálat által biztosított prevenciós foglalkozások
 Humán szakemberek foglalkoztatása
 Szakmai megvalósítást segítő szakemberek foglalkoztatása
 Egyéni fejlesztési tervek készítése
 Ösztöndíj rendszer közép- és felsőoktatásban tanulók részére
 Kommunikációs tevékenységek
 Nyilvánosság tájékoztatása
 Könyvvizsgálat
 Előkészítési tevékenységek (tanulmány, közbeszerzés stb.)

Az egyes tevékenységekről részletesebb információt az érintett önkormányzat biztosít a projektről.
A projekt keretében megvalósuló programokról és képzésekről érdeklődni az önkormányzatoknál
lehet a következő elérhetőségeken:

Konzorciumvezető: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 4931 Tarpa, Kossuth u. 23.

Tel: 45/488-006
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mentor: Kovács Krisztina

Konzorciumi tag: Márokpapi Község Önkormányzata
Székhely: 4932 Márokpapi, Kossuth u. 25.

Tel: 45/0-791

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mentor: Hibály Marianna

Konzorciumi tag: Gulács Község Önkormányzata
Székhely: 4842 Gulács, Rákóczi u. 12.

Tel: 45/708-632

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mentor: Balla Magdolna

Konzorciumi tag: Beregsurány Község Önkormányzata
Székhely: 4933 Beregsurány, Rákóczi út 1.

Tel: 45/702-106
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mentor: Lőrincze Alexandra

Konzorciumi tag: Beregdaróc Község Önkormányzata

Székhely: 4934 Beregdaróc, Szabadság út 86/B.

Tel: 45/706-200

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mentor: Pálinkás Ágnes