Képviselő testület

 Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai:

Ujvári Judit polgármester
Szécsi Alex alpolgármester
Bagi Attila képviselő
Bagi Sándor képviselő
Balla Zsolt képviselő
Birgány Istvánné képviselő
Nánási Zoltán képviselő

Ügyrendi Bizottság
elnöke
Birgány Istvánné képviselő
tagjai
Balla Zsolt képviselő
Szécsi Alex alpolgármester
Nem képviselő bizottsági tagjaként:
Mutka Jánosné iskolaigazgató
Kovácsné Nánássy Tünde intézményvezető

Pénzügyi Bizottság
elnöke
Bagi Sándor képviselő
tagjai
Bagi Attila képviselő
Nánási Zoltán képviselő
Nem képviselő bizottsági tagjaként:
Szécsiné Szarka Anikó óvodavezető
Balogh Elekné gulácsi lakos