Képviselő testület

A képviselő testület tagjai:

Ujvári Judit polgármester

Balogh Ibolya képviselő

Bagi Sándor alpolgármester

Kovács Róbert képviselő

Vass Albert János képviselő

Ügyrendi bizottság:

Balogh Ibolya elnök
Balogh Elekné tag
Kovács Róbert tag